Vore Skolesang, Oluf Ring og Rudolf Grytter

kr.10.00

På lager: 1 på lager

FORORD

Oluf Ring syslede i flere år med tanken om at samle de sange og salmer, der har haft værdi for den danske skole gennem tiderne, og hvoraf mange har fået fornyet liv gennem de folkelige melodier fra vort eget århundrede, og at bringe dem i gode udsættelser, hvor sådanne ikke i forvejen forelå fra komponisternes side, Inden Oluf Rings død 1946 havde vi udtaget det stof, som kunne komme i betragtning til en sådan samling, og Ring arbejdede lige til det sidste med udsættelserne. Det endelige udvalg og ordningen af sange og salmer er foretaget af undertegnede, for salmernes vedkommende i forbindelse med mag. art., pastor Karl Bak, der også har samlet noterne vedr. tekst- og melodikilder.

Angående redaktionen af visse afsnit i bogen kan bemærkes:

Småbørnssangene er ordnede efter toneomfang fra 3-tonige til 11-to-

nige, og hvor det har været muligt, er der også taget noget hensyn til

den motiviske opbygning. En række af de melodier, som Oluf Ring og andre har komponeret for de mindste børn, er medtaget for at bringe en tiltrængt fornyelse på dette område. De bibelhistoriske og historiske sange følger begivenhedernes gang. I afsnittet Vort land, vort folk, vort sproge har tidspunktet for tek- sternes fremkomst været rettesnoren for ordningen af sangene, så at

der til en vis grad gives et billede af de nationale og folkelige strøm-

ninger. Adskillige af disse sange kunne forøvrigt med lige så stor ret

have stået blandt de historiske og omvendt.

De egentlige folkeviser er anbragt i et afsnit for sig, medens de folke- melodier, hvortil teksten enten er en omarbejdelse eller hel ny i folke- visestil, findes i afsnittet Blandede sange og visere.

Salmeudvalget er i det væsentlige foretaget efter de foreliggende un- dervisningsvejledninger med deres angivelse af melodier. Også her kan det diskuteres, hvorvidt en salme bør anbringes under det ene eller det

andet afsnit, bl. a. er nogle af teksterne fort hen under Bibelhistoriske sange og salmers og Det danske år. Det har af pladshensyn i visse tilfælde været nødvendigt at foretage

tekstforkortelser; men man har bestræbt sig for at gøre disse så lem- pelige som muligt.

Henvisninger til udsættelse af melodien for orgel eller klaver, anført i parentes efter komponistens navn, er i så udstrakt grad som muligt til Folkehøjskolens Melodibog, 4. oplag 1940, og betegnet F. M.: de øvrige anvendte forkortelser henviser til følgende samlinger:

B.S. Bielefeldts Koralbog

D. K. Th. Aagaard: Fyrretyve melodier til bibelhistoriske sange

D.S. Thomas Laub: Dansk Kirkesang Th. Aagaard: Tyve gamle danske sange af Grundtvig

W.

130 melodier til salmebog for kirke og hjem.

i firstemmig udsættelse ved Mogens Wöldike.

Såfremt en udsættelse ikke er komponistens egen, vil navnet på den, som har udsat melodien, være anført under noterne.

Jeg bringer kunstmaler Johan Thomas Skovgaard en tak for den store

interesse og hjælp ved udvælgelsen af Joakim Skovgaards tegninger, dels til omslaget, dels foran hvert af bogens afsnit, og arkitekt Roland Skov-

gaard for udformningen af selve omslaget og titelbladet.

maj 1948.

Rudolf Grytter

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Vore Skolesang, Oluf Ring og Rudolf Grytter”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Indkøbskurv